Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2014

przesilenie
18:28
dziś będzie o szczęściu, bo nim się zajmuję
Reposted fromKACHA KACHA viaClary Clary
przesilenie
18:22
Jakie to dziwne
tak bolało
nie chciało się żyć
a teraz takie nieważne
niemądre
jak nic.
— ks. Twardowski
Reposted fromheartbreak heartbreak viavesania vesania

April 22 2014

przesilenie
20:36
9865 0677 420
Reposted fromretaliate retaliate viafashionable fashionable
20:24
przesilenie
20:24
9834 6afd 420
Reposted fromlanforme lanforme vianouveau nouveau
przesilenie
20:18
0941 467d
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vianouveau nouveau
przesilenie
20:18
2968 a86e 420
Reposted fromnexxt nexxt vianouveau nouveau
przesilenie
20:18

April 17 2014

przesilenie
05:19
4209 267c

Twój uśmiech. Twoje spojrzenie, mówiące "jesteś całym moim światem". Twój głos, dotyk. Kocham, kiedy mnie przytulasz, całujesz. Kocham zasypiać i budzić się przy Tobie...
... Kocham Cię, K.
przesilenie
05:18
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viawarkocz warkocz
przesilenie
05:16
I gdy upadnie to będziesz przy nim zawsze? [...] A kiedy pójdzie na dno i zdasz sobie sprawę, że już nie ma szans, To czy pójdziesz za nim w bagno?
— Pyskaty "Czy?"
przesilenie
05:15
Kocham cię. I tego uczucia nigdy nie będę żałował.
— Czysta krew
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz

April 15 2014

15:28
3367 d930 420
przesilenie
15:23
Miałem pewność, że coś musi się wydarzyć. Ta historia nie może się skończyć w ten sposób.
— Haruki Murakami, "Na południe od granicy, na zachód od słońca"
Reposted frommarysia marysia viahelpmeimhungry helpmeimhungry
przesilenie
15:17

Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.

— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viagingerowaa gingerowaa
przesilenie
15:13
“ Bo 
kiedy
nie ma 
Ciebie,
niewiele 
istnieje. ”

— Buka.
Reposted fromhasz hasz vialiliowadusza liliowadusza

April 14 2014

przesilenie
15:40
Zetknął nas los a może przypadek
najlepsze jest wciąż to co nie znane.
— Grzegorz Hyży & TABB
Reposted fromnivea nivea viaromantycznosc romantycznosc
przesilenie
15:39
8097 a152 420
Reposted fromMenski Menski
przesilenie
15:38
Żeby pocałunek był naprawdę dobry, musi coś znaczyć, musi być z kimś, kto dla ciebie wiele znaczy, żeby w momencie, kiedy zetkną się wasze usta, poczuć to w całym ciele. Pocałunek tak gorący i namiętny, że nie chciałabyś zaczerpnąć powietrza. Nie możesz oszukiwać przy pierwszym pocałunku. Kiedy znajdziesz już tę właściwą osobę, pierwszy pocałunek… jest wszystkim.
Reposted fromswojszlak swojszlak viagingerowaa gingerowaa
przesilenie
15:37
- Uwodziłeś mnie pięknymi słówkami.
- Pięknymi słówkami?
- Mówiłeś, że będziemy mieli domek z ogródkiem, parkę dzieci: synka i córeczkę... Świat się kończył, a Ty kłamałeś! Złamałeś mi...
- Świat się nie kończył. Przeżyliśmy. Nie masz pojęcia jak się cieszę, że mogę leżeć. (...) Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
- Śpieszę się. Nigdy Ci nie przebaczę.
- Myślałem, że wszyscy umrzemy, więc mówiłem Ci o dzieciach, kwiatkach, o życiu. Proste.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl